Hum Dekhenge Lyrics - Faiz Ahmad Faiz

Hum Dekhenge Lyrics was originally written by Faiz Ahmad Faiz in the opposition of the dictatorial government of Zia-Ul-Haq in 1977.

Faiz Ahmad Faiz Lyricist Hum Dekhenge

Hum Dekhenge Lyrics:

Hum dekhenge
Lazim hai ke hum bhi dekhenge

Wo din ke jis ka wada hai
Jo lauh-e-azl mein likha hai
Jab zulm-o-sitam ke koh-e-garan
Rooi ki tarah ur jaenge

Hum mehkoomon ke paaon tale
Ye dharti dhar dhar dharkegi
Aur ahl-e-hakam ke sar oopar
Jab bijli kar kar karkegi

Jab arz-e-Khuda ke kaabe se
Sab but uthwae jaenge
Hum ahl-e-safa mardood-e-harm
Masnad pe bethae jaenge

Sab taaj uchale jaenge
Sab takht girae jaenge

Bas naam rahega Allah ka
Jo ghayab bhi hai hazir bhi
Jo manzar bhi hai nazir bhi

Utthega an-al-haq ka nara
Jo mai bhi hoon tum bhi ho
Aur raaj karegi Khalq-e-Khuda
Jo mai bhi hoon aur tum bhi ho